I vår butik finner du förutom thé, kaffe och andra godsaker även en hel del till ditt hem. Vi har idag över 100 leverantörer och presenterar några utav dem nedan. Om det är något du saknar, fråga oss i butiken.